Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường THPT Lê Thành Phương năm học 2018 – 2019, Chương trình Khi tôi 18 và ...