Sáng ngày 11/10/2020, Đoàn trường THPT Lê Thành Phương tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ 34, nhiệm kì 2020- 2021.