(GD&TĐ) - Trên những cành cao, phượng hồng đã lăm le thắp lửa. Những chú ve đã bắt đầu tung cước kéo đàn hát ca. Cho dù mùa thi đầy ắp nhọc nhằn với ...