• CHỦ ĐỀ 4-K11.pdf 
  • Chủ đề 4 CHẤT RẮN SỰ NỞ VÌ NHIỆT CỦA CHẤT RẮN.pdfXem video bài dạy:       https://youtu.be/OMqaXC3ndlAhttps://www.youtube.com/watch?v=FCLnE83qW6Q
  • VẬT LÍ 12. BÀI TIA HỒNG NGOẠI-TỬ NGOẠI-RƠNGHEN.pdfĐường dẫn xem bài giảng:https://www.youtube.com/results?
  • CÁC NGUYÊN LÝ CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC _VẬT LÍ 10_.pdfĐường dẫn xem Các nguyên lý nhiệt động lực học:https://www.youtube.com/watch?v=Pg8gM_KNQEg 
  • thấu kính mỏng - thực hành (VẬT LÍ 11).pdfXem video bài dạy https://www.youtube.com/watch?v=JGdh1PUp5rw  https://www.youtube.com/watch?v=IumJVpaHxg4  video thực hành: https://www.youtube.com/watch?v=aOXR9u1CsmU  
  • GIAO THOA ÁNH SÁNG-THUC HANH.pdf
  • CHỦ ĐỀ 2-PHƯƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI VÀ CÁC ĐẲNG QUÁ TRÌNH _VẬT LÍ 10_-LẦN 2.pdfCÁC ĐƯỜNG LINK XEM VIDEO BÀI DẠY:             - https://www.youtube.com/watch?v=8l8AXj4S-Sg            -https://www.youtube.com/watch?v=nBIR--WhlEY            ...
  • CHU DE 1 (MON VAT LI 11-Lần1).pdfCác em vào đường link sau để xem video bài ...
  •  .VIDEOXemđườngdẫn: https://www.youtube.com/results? TIA HỒNG NGOẠI - TIA TỬ NGOẠI – TIA X    
  • BÀI: TÁN SẮC ÁNH SÁNGNỘI DUNG CƠ BẢN:- Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng không bị tán sắc khi truyền qua lăng kính.- Ánh sáng trắng không phải là ánh sáng đơn sắc, mà là hỗn hợp của nhiều ánh sáng đơn sắc có màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím.- Chiết ...
  • https://www.youtube.com/watch?v=XDD0jw7BDsE&feature=youtu.be