• BÀI 20 mạng Máy tính (tin học 10).pdf
  • BÀI HỌC XÂU TUẦN 1.pdfBÀI TẬP XÂU TUẦN 2.docxCHÉP BÀI XONG CÁC EM MỞ BÀI HỌC THEO ĐƯỜNG LINK https://youtu.be/qJWdlA663ME  RA THEO DÕI HỌC NHÉ! BÀI TẬP KIỂU XÂU (Ngày 14/4/2020)Bài 1: Viết chương trình nhập từ bàn phím xâu ký tự S có độ dài không ...
  • ÔN TẬP TIN HỌC 12 (LAN 2).pdf