• GIÁO ÁN LỚP 10 _TUẦN 2 TIẾT 4_.pdf1. Bấm vào đường link để xem VIDEO Nhảy cao nằm nghiênghttps://youtu.be/4od-C7Aacj8 2. Đường link chuyền cầu bằng mu bàn chânhttps://images.app.goo.gl/Lk73FhixkUCtTZDV6
  • TIET 37-38. NHẢY CAO – ĐÁ CẦU – CHẠY BỀN (THỂ DỤC 10).pdf* Bấm vào đường link để xem VIDEO Nhảy cao nằm nghiêng https://youtu.be/TYop2M3TW1E https://youtu.be/rxegr2-ZPiI* Đường link Tâng, búng cầuhttps://youtu.be/HD2-u5IR02E* Đường link video chạy ...
  • Bóng chuyền.pdf *Lưu ý: Xem Youtube kỹ thuật chuyền bóng và đệm bóng theo đường Link:https://www.youtube.com/watch?v=bd5LSR8HId4
  • *Lưu ý: Xem Youtube nhảy cao kiểu nằm nghiêng theo đường Linkhttps://www.youtube.com/watch?v=qWKJ1bU3JBo   
  • *Lưu ý: mở Youtube cầu lông cơ bản nội dung đập cầu theo đường Link:https://www.youtube.com/watch?v=1Uj4Mk-R5hc