• TÔI YÊU EM VÀ THAO TÁC LẬP LUẬN BÌNH LUẬN.pdfCác em vào đường link sau để xem bài giảng:- TÁC PHẨM: TÔI YÊU EM https://youtu.be/jp9DIhoaVyQ- Thao tác lập luận bình luậnhttps://youtu.be/Yh0mvo9snWY- Luyện tập thao tác lập luận bình ...
 • LẬP DÀN Ý BÀI VĂN NGHỊ LUẬN VÀ TỔNG KẾT PHẦN VĂN HỌC.pdfChủ đề: Đường link Video bài lập dàn ý trong văn nghị luậnhttps://youtu.be/CCbNTP7Qu78Chủ đề: Đường link Video tổng kết văn họchttps://youtu.be/BcNDu6EAuK4
 • NGƯỜI TRONG BAO.pdfCác em vào đường Link sau để xem bài giảng:https://www.youtube.com/watch?v=olMVc1e60akhttps://www.youtube.com/watch?v=Pqulke6z6hk
 • SỐ PHẬN CON NGƯỜI.pdfVào đường link sau để xem các video bài giảng:https://youtu.be/cURYFeCuTKY  
 • HỒN TRƯƠNG BA, DA HÀNG THỊT.pdfHS vào đường link sau để xem bài giảng: https://www.youtube.com/watch?v=_4zeUlbs3hc https://www.youtube.com/watch?v=dfjCsgBi0q4 https://www.youtube.com/watch?v=1MekJsUue2Y
 • Các em vào đường link sau để xem bài giảng:https://www.youtube.com/watch?v=mFSEtXjQu-Y&t=700shttps://www.youtube.com/watch?v=-OjIZacx6TMVĂN 10.pdf
 • Các em vào đường link sau để xem bài giảng:https://www.youtube.com/watch?v=B4_6BkhR9_Qhttps://www.youtube.com/watch?v=D_GU4TcTpzMTIẾT 90 (CHIỀU TỐI)-91 (TỪ ẤY) MÔN NGỮ VĂN 11.pdf
 • HỒI TRỐNG (TIẾT 67)-TRAO DUYÊN (TIẾT 68-69)-NGỮ VĂN 10.pdf
 • 11 - ĐÂY THÔN VĨ DẠ.pdfCác em vào đường Link sau để xem bài giảng:https://youtu.be/sSu3x7Ra99Uhttps://youtu.be/eEjD5IIlCSU
 • CHIẾC THUYỀN NGOÀI XA ( NGU VAN 12)-CÂU HỎI BÀI TẬP.pdfCác em vào đường Link sau để xem bài giảng:https://youtu.be/4q2TEfrUnQwhttps://youtu.be/ezziovSf7Swhttps://youtu.be/jO2GPSpPawk
 • Các em vào đường Link sau để xem bài giảng:Tiết 1:    https://youtu.be/HZUVdXerrqgTiết 2: https://www.youtube.com/watch?v=qcGeJ73_OSo&feature=youtu.beTiết 3: https://www.youtube.com/watch?v=k0r86aoYHjw&feature=youtu.be
 • Các em vào 2 đường link sau để tải bài giảng về xem:Tiết 1:https://www.youtube.com/watch?v=3-ZodiRt7vQ&feature=youtu.beTiết 2:https://www.youtube.com/watch?v=vRBOD0jOXPo&feature=youtu.be