• Đường link bài giảng:https://www.youtube.com/watch?v=lrU85qvOEUw&t=43s
  • Bài 12. Công dân với tình yêu, hôn nhân và gia đình (Tiết 2).ppt
  • Bài 12 Lớp 10 MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN ( TIẾT 1).pdfCác em đăng nhập vào đường link sau để xem bài giảng:https://www.youtube.com/watch?v=O4tr2eGErBM
  • Các em truy cập vào đường Link sau để xem bài giảng:https://www.youtube.com/watch?v=LHMxbdPHRu4&t=704s
  • Các em đăng nhập vào đường link sau để xem bài giảng:https://www.youtube.com/watch?v=AvGyROPFy0w BÀI TẬP ÔN TẬP GDCD BÀI 11.MỘT SỐ PHẠM TRÙ CƠ BẢN CỦA ĐẠO ĐỨC HỌC           Câu 1. Vì sao người nghiện ma túy khó giữ nhân phẩm và danh dự của mình?Câu ...
  • BÀI TẬP CỦNG CỐ KIẾN THỨC MÔN GDCD LỚP 12.doc
  • BÀI TẬP CỦNG CỐ KIẾN THỨC MÔN GDCD LỚP 10.doc