• TIẾT 23. MÁY THU HÌNH.pdfCác em vào đường Link sau để xem bài giảng:https://www.youtube.com/watch?v=QsJxPwbAU-w 
  • 50+51+52 CÔNG NGHỆ.ppt
  • BAI 40-44 (CÔNG NGHỆ 10)- BẢO QUẢN, CHẾ BIẾN SẢN PHẨM CÂY TRỒNG.pptBÀI TẬP KIỂM TRA 15 PHÚT TRẮC NGHIỆM MÔN CÔNG NGHỆ.pdf
  • Các em vào đường Link sau để tải bài giảng:  https://youtu.be/MqaJqi6qh-I
  • Các em vào đường Link sau để xem bài giảng:https://youtu.be/GkRDjDyLjBM