• BÀI HỌC Sử 11 tuần này.docxBài 21.  PHONG TRÀO YÊU NƯỚC CHỐNG PHÁP CỦA NHÂN DÂN VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM CUỐI THẾ KỈ XIX Các em sử dụng SGK tr.124.I. PHONG TRÀO CẦN VƯƠNG1. Cuộc phản công quân Pháp của phái chủ chiến tại Kinh thành Huế và sự bùng nổ ...
  • Youtube và NDCB sử 10 Bài 25 Triều Nguyễn (27-4-2020).pdfCác em đăng nhập vào đường link sau để xem bài giảng:     https://youtu.be/S-SkaEz0wTI 
  • Tiết 28   BÀI 23. PHONG TRÀO TÂY SƠN VÀ SỰ NGHIỆP THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC BẢO VỆ TỔ QUỐC CUỐI THẾ KỶ XVIII---------------------A/ Các em đăng nhập vào đường link sau để xem bài giảng:     https://youtu.be/PU4nPPqsPpg B/NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA BÀI, YÊU CẦU ...
  • BÀI GIẢNG SỬ 12 (TỪ NGÀY 20-4 ĐẾN 25-4-2020).pdfBài 23. KHÔI PHỤC VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ -XÃ HỘI Ở MIỀN BẮC, GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN MIỀN NAM (1973-1975) (t1)* Những em không nạp bài tập lần trước (không có lí do chính đáng bị 0 đ)* Các em sử dụng SGK ...
  • KẾ HOẠCH HỌC TẬP MÔN LỊCH SỬ LỚP 11 _TU NGAY 6-4 đến 11-4-2020.pdf                               MÔN LỊCH SỬ LỚP 11   (Tuần : 20/4  đến  25/4)      Trước khi học bài mới, Thầy tb: những em không nạp bài tập lần trước (không có lí do chính đáng )sẽ ...
  • Các em vào đường Link sau để xem bài giảng:https://youtu.be/Fdk3DzGj3F0
  • NDCB sử 10 Bài 21.pdfCác em đăng nhập vào đường link sau để xem bài giảng:https://www.youtube.com/watch?v=89m459ZtuDA
  • Bài 22 NHÂN DÂN HAI MIỀN TRỰC TIẾP CHIẾN ĐẤU CHỐNG MĨ XÂM LƯỢC (TIẾT 2)-LỊCH SỬ 12.pdf
  • KẾ HOẠCH HỌC TẬP MÔN LỊCH SỬ LỚP 11 (TU NGAY 13-4 đến 18-4-2020).pdf
  • Các em vào đường Link sau để xem bài giảng:BÀI 20:https://youtu.be/yD4jbDnJlAU  BÀI 24:https://youtu.be/w5zC5aTOtC4
  • Các em vào đường Link sau để xem bài giảng:https://www.youtube.com/watch?v=LLOdJNp-Vsc&feature=youtu.be