LỊCH SỬ 10: Tiết 28-BÀI 23. PHONG TRÀO TÂY SƠN VÀ SỰ NGHIỆP THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC BẢO VỆ TỔ QUỐC CUỐI THẾ KỶ XVIII

 23/04/2020, 20:58

Tiết 28   BÀI 23. PHONG TRÀO TÂY SƠN VÀ SỰ NGHIỆP THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC BẢO VỆ TỔ QUỐC CUỐI THẾ KỶ XVIII

---------------------

A/ Các em đăng nhập vào đường link sau để xem bài giảng:

     https://youtu.be/PU4nPPqsPpg

 

B/NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA BÀI, YÊU CẦU HỌC SINH CẦN NẮM:

  Yêu cầu các em ghi nội dung cơ bản bài học vào vở môn Lịch sử.

I. PHONG TRÀO TÂY SƠN VÀ SỰ NGHIỆP THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (CUỐI THẾ KỶ XVIII):

- Giữa thế kỷ XVIII chế độ phong kiến ở  Đàng Ngoài khủng hoảng (Đàng Trong khủng hoảng sau) ® Phong trào nông dân bùng nổ nhiều nơi.

- 1771 khởi nghĩa nông dân bùng lên ở Tây Sơn (Bình Định) do 3 anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ lãnh đạo.

+ Từ một cuộc khởi nghĩa nhanh chóng  thành phong trào lật đổ chúa Nguyễn ở Đàng Trong.

+ 1786 - 1788 nghĩa quân tiến ra Bắc lật đổ tập đoàn Lê - Trịnh, thống nhất đất nước.

II. CÁC CUỘC KHÁNG CHIẾN Ở CUỐI THẾ KỶ XVIII:

1. Kháng chiến chống quân Xiêm 1785.

- Nguyễn Ánh cầu viện quân Xiêm ® 5 vạn quân Xiêm tiến vào nước ta.

- Năm 1785 Nguyễn Huệ đã tổ chức trận đánh phục kích Rạch Gầm - Xoài Mút (trên sông Tiền - tỉnh Tiền Giang) đánh tan quân Xiêm, Nguyễn Ánh phải chạy sang Xiêm.

2. Kháng chiến chống quân Thanh (1789)

- Vua Lê Chiêu Thống cầu viện, 29 vạn quân Thanh kéo sang xâm lược nước ta .

- Năm 1788 Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế, lấy niên hiệu là Quang Trung chỉ huy quân tiến ra Bắc.

- Mùng 5 Tết 1789 nghĩa quân Tây Sơn giành chiến thắng vang dội ở Ngọc Hồi - Đống Đa tiến vào Thăng Long đánh bại hoàn toàn quân xâm lược.

- Phong trào nông dân Tây Sơn đã bước đầu hoàn thành sự nghiệp thống nhất đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

III. VƯƠNG TRIỀU TÂY SƠN:

- Năm 1778 Nguyễn Nhạc xưng Hoàng đế (hiệu Thái Đức) ® Vương triều Tây Sơn thành lập.

- Năm 1788 Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế thống trị vùng đất từ Thuận Hóa trở ra Bắc, thi hành nhiều chính sách tiến bộ sau:

  + Thành lập chính quyền các cấp.

  + Ban chiếu kêu gọi nhân dân khôi phục sản xuất.

  + Lập lại sổ hộ khẩu.

  + Tổ chức lại giáo dục, thi cử (dịch chữ Hán, chữ Nôm để làm tài liệu dạy học).

  + Tổ chức xây dựng quân đội mạnh.

  + Đối ngoại hòa hảo với nhà Thanh, quan hệ với Lào và Chân Lạp rất tốt đẹp.

- Năm 1792 Quang Trung qua đời.

- Năm 1802 Nguyễn Ánh tấn công, các vương triều Tây Sơn lần lượt sụp đổ.               

 

Giáo viên Nguyễn Chí Mơ

---------------------

Danh sách file (1 files)