Bài 21. PHONG TRÀO YÊU NƯỚC CHỐNG PHÁP CỦA NHÂN DÂN VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM CUỐI THẾ KỈ XIX

 28/04/2020, 08:02

BÀI HỌC Sử 11 tuần này.docx

Bài 21.  PHONG TRÀO YÊU NƯỚC CHỐNG PHÁP CỦA NHÂN DÂN VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM CUỐI THẾ KỈ XIX

 

Các em sử dụng SGK tr.124.

I. PHONG TRÀO CẦN VƯƠNG

1. Cuộc phản công quân Pháp của phái chủ chiến tại Kinh thành Huế và sự bùng nổ phong trào Cần Vương:

      + Nguyên nhân cuộc phản công:

- Sau hai Hiệp ước 1883,1884 thực dân Pháp vấp phải sự kháng cự mãnh liệt của ND ta.

- Phái chủ chiến do Tôn Thất Thuyết đứng đầu ,mạnh tay hành động.

(Tôn Thất Thuyết quan đại thần , chức thượng thư)

+ Diễn biến:

       - Đêm ngày 4 rạng sáng ngày 5/7/1885: quân chủ chiến tấn công quân Pháp.

       - Ngày 5/7/1885 quân Pháp phản công, Tôn Thất Thuyết đưa vua Hàm Nghi chạy ra Tân Sở ( Quảng Trị).

       - Ngày 13/7/1885,Tôn Thất Thuyết lấy danh vua Hàm Nghi xuống chiếu Cần vương ,kêu gọi văn thân,sĩ phu và nhân dân cả nước đứng lên vì vua mà kháng chiến.

        - Chiếu Cần vương được ND hưởng ứng tạo thành phong trào vũ trang chống Pháp kéo dài suốt 10 năm.

2.Các giai đoạn phát triển của phong trào Cần vương: 2 giai đoạn.

a.Từ năm 1885 đến năm 1888

- Lãnh đạo: vua Hàm Nghi và Tôn Thất Thuyết.

- Tiêu biểu có các cuộc KN:( Dựa SGK ghi)

- Cuối năm 1888,vua Hàm Nghi bị bắt ,bị lưu đày sang An-giê-ri.

b.Từ năm 1888 đến năm 1896

- Lãnh đạo: các văn thân, sĩ phu .

- Tiêu biểu : khởi nghĩa Hương Khê do Phan Đình Phùng lãnh đạo.

- Năm 1896 phong trào Cần vương chấm dứt.

II. MỘT SỐ CUỘC KHỞI NGHĨA TIÊU BIỂU…(không học)

III. Ở Phú Yên có khởi nghĩa Lê Thành Phương (các em tìm hiểu)

Bài tập:  1/Kể tên các cuộc khởi nghĩa trong pt Cần vương.

               2/ý nghĩa lịch sử của pt Cần vương.

Nộp BT khi đi học trở lại.

Chúc các em học tốt.

 

                                                                  GV:  Nguyễn Văn BÌnh

                                                                          Lê  Thị  Phụng

Danh sách file (1 files)