Danh sách gồm 8 hội viên
STT Họ tên Chức vụ Email SĐT
1 Nguyễn Ngọc Tĩnh Tổ Trưởng Chuyên môn
2 Lê Thị Thanh Tín Giáo viên
3 Hồ NguyênTuân Giáo viên
4 Hồ Thị Ngọc Quý Giáo viên
5 Nguyễn Thanh Đạm Tổ phó Chuyên môn
6 Nguyễn Văn Tung Giáo viên
7 Dương Tấn Khoa Giáo viên
8 Bùi Quang Huy Giáo viên

     

1. Hỗ trợ thi tốt nghiệp THPT:
- Email: hotrothi2017@moet.edu.vn
- ĐT: 04-32181385
         04-32181386

2. Hỗ trợ xét tuyển ĐH, CĐ:
- Email: hotroxettuyen@moet.edu.vn
- ĐT: 04-32181385
        04-32181386

     

1. Hỗ trợ thi tốt nghiệp THPT:
- Email: hotrothi2017@moet.edu.vn
- ĐT: 04-32181385
         04-32181386

2. Hỗ trợ xét tuyển ĐH, CĐ:
- Email: hotroxettuyen@moet.edu.vn
- ĐT: 04-32181385
        04-32181386