Danh sách gồm 8 hội viên
STT Họ tên Chức vụ Email SĐT
1 Hồ Thị Ngọc Quý Giáo viên
2 Nguyễn Thanh Đạm Tổ phó Chuyên môn
3 Bùi Quang Huy Giáo viên
4 Dương Tấn Khoa Giáo viên
5 Hồ NguyênTuân Giáo viên
6 Lê Thị Thanh Tín Giáo viên
7 Nguyễn Ngọc Tĩnh Tổ Trưởng Chuyên môn
8 Nguyễn Văn Tung Giáo viên
Công Văn Mới
 Số: Số: 1334/CĐ-BGDĐT
Tên: (CÔNG ĐIỆN BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO)

     

1. Hỗ trợ thi tốt nghiệp THPT:
- Email: hotrothi2017@moet.edu.vn
- ĐT: 04-32181385
         04-32181386

2. Hỗ trợ xét tuyển ĐH, CĐ:
- Email: hotroxettuyen@moet.edu.vn
- ĐT: 04-32181385
        04-32181386