Danh sách gồm 9 hội viên
STT Họ tên Chức vụ Email SĐT
1 Cộng Thị Phương Tổ trưởng chuyên môn
2 Trần Thị Sáng Tổ Phó Chuyên môn
3 Nguyễn Thị Thu Trang Giáo viên
4 Phạm Thị Tiền Giáo viên pttien.thpt.ltp@phuyen.edu.vn 0984.383.28
5 Đào Tấn Lưu Giáo viên
6 Trần Thị Kim Oanh Giáo viên
7 Trần Thị Quốc Lợi Giáo viên
8 Nguyễn Thị Thư Giáo viên
9 Ngô Thị Kim Thúy Giáo viên
Công Văn Mới
 Số: Số: 1334/CĐ-BGDĐT
Tên: (CÔNG ĐIỆN BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO)

     

1. Hỗ trợ thi tốt nghiệp THPT:
- Email: hotrothi2017@moet.edu.vn
- ĐT: 04-32181385
         04-32181386

2. Hỗ trợ xét tuyển ĐH, CĐ:
- Email: hotroxettuyen@moet.edu.vn
- ĐT: 04-32181385
        04-32181386