Sinh nhậtChúc mừng sinh nhật Quý Thầy Cô
              trong tháng 11-2017
                ---------o0o----------

 

Danh sách gồm 9 hội viên
STT Họ tên Chức vụ Email SĐT
1 Trần Thị Kim Oanh Giáo viên
2 Trần Thị Sáng Tổ Phó Chuyên môn
3 Trần Thị Quốc Lợi Giáo viên
4 Nguyễn Thị Thư Giáo viên
5 Ngô Thị Kim Thúy Giáo viên
6 Phạm Thị Tiền Giáo viên pttien.thpt.ltp@phuyen.edu.vn 0984.383.28
7 Đào Tấn Lưu Giáo viên
8 Tô Ngọc Huy Tổ Trưởng Chuyên môn
9 Võ Đức Nha Giáo viên

     

1. Hỗ trợ thi tốt nghiệp THPT:
- Email: hotrothi2017@moet.edu.vn
- ĐT: 04-32181385
         04-32181386

2. Hỗ trợ xét tuyển ĐH, CĐ:
- Email: hotroxettuyen@moet.edu.vn
- ĐT: 04-32181385
        04-32181386

     

1. Hỗ trợ thi tốt nghiệp THPT:
- Email: hotrothi2017@moet.edu.vn
- ĐT: 04-32181385
         04-32181386

2. Hỗ trợ xét tuyển ĐH, CĐ:
- Email: hotroxettuyen@moet.edu.vn
- ĐT: 04-32181385
        04-32181386