Sinh nhậtChúc mừng sinh nhật Quý Thầy Cô
              trong tháng 11-2017
                ---------o0o----------

 

Danh sách gồm 6 hội viên
STT Họ tên Chức vụ Email SĐT
1 Nguyễn Thị Liên Giáo viên ntlien.thpt.ltp@phuyen.edu.vn
2 Nguyễn Thị Thùy Liên Giáo viên nttlien.thpt.ltp@phuyen.edu.vn
3 Lê Thị Ngọc Hân Tổ Trưởng Chuyên môn ltnhan.thpt.ltp@phuyen.edu.vn
4 Phạm Thị Xuân Linh Giáo viên ptxlinh.thpt.ltp@phuyen.edu.vn
5 Nguyễn Ngọc Sơn Giáo viên nnson.thpt.ltp@gmail.com 0978.664.96
6 Hồ Thị Mỹ Ngân Giáo viên htmngan.thpt.ltp@phuyen.edu.vn 0987018126

     

1. Hỗ trợ thi tốt nghiệp THPT:
- Email: hotrothi2017@moet.edu.vn
- ĐT: 04-32181385
         04-32181386

2. Hỗ trợ xét tuyển ĐH, CĐ:
- Email: hotroxettuyen@moet.edu.vn
- ĐT: 04-32181385
        04-32181386

     

1. Hỗ trợ thi tốt nghiệp THPT:
- Email: hotrothi2017@moet.edu.vn
- ĐT: 04-32181385
         04-32181386

2. Hỗ trợ xét tuyển ĐH, CĐ:
- Email: hotroxettuyen@moet.edu.vn
- ĐT: 04-32181385
        04-32181386