Danh sách gồm 7 hội viên
STT Họ tên Chức vụ Email SĐT
1 Nguyễn Hữu Duyên Tổ Trưởng Chuyên môn
2 Nguyễn Thành Sơn Giáo viên
3 Trần Văn Thành Giáo viên
4 Hồ Thị Ánh Ngọc Giáo viên
5 Hồ Nguyên Trân Giáo viên
6 Nguyễn Văn Tĩnh Giáo viên
7 Trần Thúc Trương Giáo viên tttruong.thpt.ltp@phuyen.edu.v

     

1. Hỗ trợ thi tốt nghiệp THPT:
- Email: hotrothi2017@moet.edu.vn
- ĐT: 04-32181385
         04-32181386

2. Hỗ trợ xét tuyển ĐH, CĐ:
- Email: hotroxettuyen@moet.edu.vn
- ĐT: 04-32181385
        04-32181386

     

1. Hỗ trợ thi tốt nghiệp THPT:
- Email: hotrothi2017@moet.edu.vn
- ĐT: 04-32181385
         04-32181386

2. Hỗ trợ xét tuyển ĐH, CĐ:
- Email: hotroxettuyen@moet.edu.vn
- ĐT: 04-32181385
        04-32181386