Sinh nhật

Chúc mừng sinh nhật Quý Thầy Cô
              trong tháng 12-2018
              

STT

Họ và tên

Ngày sinh

1

Nguyễn Thị Tuyết Hưng

01/12/1990

2

Lê Hồng Minh

04/12/1985

3

Lý Ngọc Nhã Phương

08/12/1983

4

Huỳnh Ngọc Toàn

12/12/1976

5

Dương Tấn Khoa

20/12/1987

6

Võ Tấn Thuần

24/12/1984

                ---------o0o----------

Danh sách gồm 8 hội viên
STT Họ tên Chức vụ Email SĐT
1 Lý Ngọc Nhã Phương Giáo viên
2 Vương Thị Bích Dự Giáo viên
3 Huỳnh Thị Mỹ Hạnh Giáo viên
4 Thái Văn Toàn Tổ Phó Chuyên môn tvtoan.thpt.ltp@phuyen.edu.vn 0902.436.87
5 Nguyễn Văn Phiên Giáo viên
6 Dương Kim Sơn Tổ Trưởng Chuyên môn
7 Nguyễn Thị Loan Giáo viên
8 Nguyễn Thị Tuyết Hưng Giáo viên
Công Văn Mới
 Số: 5480
Tên: (Tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019)
 Số: 
Tên: (Nghị quyết HĐND tỉnh Phú Yên)

     

1. Hỗ trợ thi tốt nghiệp THPT:
- Email: hotrothi2017@moet.edu.vn
- ĐT: 04-32181385
         04-32181386

2. Hỗ trợ xét tuyển ĐH, CĐ:
- Email: hotroxettuyen@moet.edu.vn
- ĐT: 04-32181385
        04-32181386