Sinh nhật

Chúc mừng sinh nhật Quý Thầy Cô
              trong tháng 12-2018
              

STT

Họ và tên

Ngày sinh

1

Nguyễn Thị Tuyết Hưng

01/12/1990

2

Lê Hồng Minh

04/12/1985

3

Lý Ngọc Nhã Phương

08/12/1983

4

Huỳnh Ngọc Toàn

12/12/1976

5

Dương Tấn Khoa

20/12/1987

6

Võ Tấn Thuần

24/12/1984

                ---------o0o----------

Danh sách gồm 11 hội viên
STT Họ tên Chức vụ Email SĐT
1 Nguyễn Thị Vân Tổ trưởng
2 Nguyễn Thị Tuyết Mai Tổ Phó Chuyên môn nttmai.thpt.ltp@phuyen.edu.vn
3 Trần Thị Diệu Giáo viên
4 Đặng Thị Ngọc Diệp Giáo viên
5 Phan Thị Hiền Giáo viên
6 Trịnh Thị Luyến Giáo viên
7 Trần Thị Trúc Muội Giáo viên
8 Trần Ngọc Sang Giáo viên
9 Lê Diễm Phương Giáo viên
10 Nguyễn Thị Thạch Giáo viên
11 Huỳnh Ngọc Toàn P.CT CĐCS hntoan.thpt.ltp@phuyen.edu.vn 0984.500.31
Công Văn Mới
 Số: 5480
Tên: (Tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019)
 Số: 
Tên: (Nghị quyết HĐND tỉnh Phú Yên)

     

1. Hỗ trợ thi tốt nghiệp THPT:
- Email: hotrothi2017@moet.edu.vn
- ĐT: 04-32181385
         04-32181386

2. Hỗ trợ xét tuyển ĐH, CĐ:
- Email: hotroxettuyen@moet.edu.vn
- ĐT: 04-32181385
        04-32181386