Sinh nhậtChúc mừng sinh nhật Quý Thầy Cô
              trong tháng 11-2017
                ---------o0o----------

 

Danh sách gồm 10 hội viên
STT Họ tên Chức vụ Email SĐT
1 Trần Thị Diệu Giáo viên
2 Đặng Thị Ngọc Diệp Giáo viên
3 Phan Thị Hiền Giáo viên
4 Trịnh Thị Luyến Giáo viên
5 Trần Thị Trúc Muội Giáo viên
6 Nguyễn Thị Tuyết Mai Tổ Phó Chuyên môn nttmai.thpt.ltp@phuyen.edu.vn
7 Trần Ngọc Sang Giáo viên
8 Lê Diễm Phương Giáo viên
9 Nguyễn Thị Thạch Giáo viên
10 Huỳnh Ngọc Toàn P.CT CĐCS hntoan.thpt.ltp@phuyen.edu.vn 0984.500.31

     

1. Hỗ trợ thi tốt nghiệp THPT:
- Email: hotrothi2017@moet.edu.vn
- ĐT: 04-32181385
         04-32181386

2. Hỗ trợ xét tuyển ĐH, CĐ:
- Email: hotroxettuyen@moet.edu.vn
- ĐT: 04-32181385
        04-32181386

     

1. Hỗ trợ thi tốt nghiệp THPT:
- Email: hotrothi2017@moet.edu.vn
- ĐT: 04-32181385
         04-32181386

2. Hỗ trợ xét tuyển ĐH, CĐ:
- Email: hotroxettuyen@moet.edu.vn
- ĐT: 04-32181385
        04-32181386