Danh sách gồm 11 hội viên
STT Họ tên Chức vụ Email SĐT
1 Nguyễn Thị Vân Tổ trưởng
2 Trần Thị Diệu Giáo viên
3 Đặng Thị Ngọc Diệp Giáo viên
4 Phan Thị Hiền Giáo viên
5 Trịnh Thị Luyến Giáo viên
6 Trần Thị Trúc Muội Giáo viên
7 Nguyễn Thị Tuyết Mai Tổ Phó Chuyên môn nttmai.thpt.ltp@phuyen.edu.vn
8 Trần Ngọc Sang Giáo viên
9 Lê Diễm Phương Giáo viên
10 Nguyễn Thị Thạch Giáo viên
11 Huỳnh Ngọc Toàn P.CT CĐCS hntoan.thpt.ltp@phuyen.edu.vn 0984.500.31

     

1. Hỗ trợ thi tốt nghiệp THPT:
- Email: hotrothi2017@moet.edu.vn
- ĐT: 04-32181385
         04-32181386

2. Hỗ trợ xét tuyển ĐH, CĐ:
- Email: hotroxettuyen@moet.edu.vn
- ĐT: 04-32181385
        04-32181386

     

1. Hỗ trợ thi tốt nghiệp THPT:
- Email: hotrothi2017@moet.edu.vn
- ĐT: 04-32181385
         04-32181386

2. Hỗ trợ xét tuyển ĐH, CĐ:
- Email: hotroxettuyen@moet.edu.vn
- ĐT: 04-32181385
        04-32181386