Sinh nhật

Chúc mừng sinh nhật Quý Thầy Cô
              trong tháng 05/2019
                                

               ---------o0o----------

STT

Họ tên

Ngày sinh

1

Dương Kim Sơn

04/05/1966

2

Đặng Thị Ngọc Diệp

05/05/1971

3

Lê Cao Hòa

07/05/1975

4

Nguyễn Thị Anh Vi

08/05/1987

5

Nguyễn Văn Phiên

10/05/1970

6

Lê Thị Thu Nguyệt

14/05/1990

7

Nguyễn Lê Đạm Hạnh

15/05/1971

 

                              --------o0o----------

 

Danh sách gồm 10 hội viên
STT Họ tên Chức vụ Email SĐT
1 Bùi Thị Khánh Yên Giáo viên
2 Đặng Thị Ngọc Nga Giáo viên
3 Nguyễn Lê Đạm Hạnh Tổ Trưởng Chuyên môn
4 Huỳnh Thị Ái Dân Giáo viên
5 Nguyễn Thị Kim Liên Giáo viên
6 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt Tổ Phó Chuyên Môn ntanguyet.thpt.ltp@phuyen.edu. 01243830676
7 Trần Thị Ngọc Bích Giáo viên
8 Nguyễn Thị Trúc Chi Giáo viên
9 Trần Thị Thảo Sương Giáo viên
10 Nguyễn Thị Hồng
Công Văn Mới
 Số: Số: 184/TB-LTP
Tên: (THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUYỂN LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG)
 Số: Số: 157/KH-LTP
Tên: (KẾ HOẠCH TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2019-2020)
 Số: Số: 153/TB-LTP
Tên: (THÔNG BÁO ĐẤU THẦU CHO THUÊ CĂN TIN)

     

1. Hỗ trợ thi tốt nghiệp THPT:
- Email: hotrothi2017@moet.edu.vn
- ĐT: 04-32181385
         04-32181386

2. Hỗ trợ xét tuyển ĐH, CĐ:
- Email: hotroxettuyen@moet.edu.vn
- ĐT: 04-32181385
        04-32181386