Danh sách gồm 10 hội viên
STT Họ tên Chức vụ Email SĐT
1 Bùi Thị Khánh Yên Giáo viên
2 Đặng Thị Ngọc Nga Giáo viên
3 Nguyễn Lê Đạm Hạnh Tổ Trưởng Chuyên môn
4 Huỳnh Thị Ái Dân Giáo viên
5 Nguyễn Thị Kim Liên Giáo viên
6 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt Tổ Phó Chuyên Môn ntanguyet.thpt.ltp@phuyen.edu. 01243830676
7 Trần Thị Ngọc Bích Giáo viên
8 Nguyễn Thị Trúc Chi Giáo viên
9 Trần Thị Thảo Sương Giáo viên
10 Nguyễn Thị Hồng

     

1. Hỗ trợ thi tốt nghiệp THPT:
- Email: hotrothi2017@moet.edu.vn
- ĐT: 04-32181385
         04-32181386

2. Hỗ trợ xét tuyển ĐH, CĐ:
- Email: hotroxettuyen@moet.edu.vn
- ĐT: 04-32181385
        04-32181386

     

1. Hỗ trợ thi tốt nghiệp THPT:
- Email: hotrothi2017@moet.edu.vn
- ĐT: 04-32181385
         04-32181386

2. Hỗ trợ xét tuyển ĐH, CĐ:
- Email: hotroxettuyen@moet.edu.vn
- ĐT: 04-32181385
        04-32181386