Danh sách gồm 10 hội viên
STT Họ tên Chức vụ Email SĐT
1 Trần Anh Thư Giáo viên
2 Đỗ Hồng Thịnh Giáo viên
3 Phạm Thị Hằng Giáo viên
4 Nguyễn Thị Lan Giáo viên
5 Nguyễn Thị Thu Thanh Giáo viên
6 Trần Minh Sơn Tổ Phó Chuyên môn
7 Cao Thanh Quốc Giáo viên
8 Phạm Thị Lộc Giáo viên
9 Lê Hồng Minh Giáo viên
10 Nguyễn Ngọc Quý Tổ Trưởng chuyên môn

     

1. Hỗ trợ thi tốt nghiệp THPT:
- Email: hotrothi2017@moet.edu.vn
- ĐT: 04-32181385
         04-32181386

2. Hỗ trợ xét tuyển ĐH, CĐ:
- Email: hotroxettuyen@moet.edu.vn
- ĐT: 04-32181385
        04-32181386

     

1. Hỗ trợ thi tốt nghiệp THPT:
- Email: hotrothi2017@moet.edu.vn
- ĐT: 04-32181385
         04-32181386

2. Hỗ trợ xét tuyển ĐH, CĐ:
- Email: hotroxettuyen@moet.edu.vn
- ĐT: 04-32181385
        04-32181386