Danh sách gồm 9 hội viên
STT Họ tên Chức vụ Email SĐT
1 Lê Thị Ngọc Hân Nhóm trưởng bộ môn Tin học ltnhan.thpt.ltp@phuyen.edu.vn
2 Nguyễn Thị Liên Giáo viên Tin học ntlien.thpt.ltp@phuyen.edu.vn
3 Nguyễn Thị Thùy Liên Giáo viên Tin học nttlien.thpt.ltp@phuyen.edu.vn
4 Phạm Thị Xuân Linh Giáo viên Tin học ptxlinh.thpt.ltp@phuyen.edu.vn
5 Hồ Thị Mỹ Ngân Giáo viên Tin học htmngan.thpt.ltp@phuyen.edu.vn 0987018126
6 Hồ Như Trâm Giáo viên hntram.thpt.ltp@phuyen.edu.vn 0905.858.70
7 Nguyễn Ngọc Sơn Giáo viên Tin học nnson.thpt.ltp@gmail.com 0978.664.96
8 Tô Văn Quy Tổ trưởng Chuyên môn tvquy.thpt.ltp@phuyen.edu.vn 0979946470
9 Nguyễn Thị Thanh Tâm Giáo viên ntttam.thpt.ltp@phuyen.edu.vn 0935252438
Công Văn Mới
 Số: Số: 1334/CĐ-BGDĐT
Tên: (CÔNG ĐIỆN BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO)

     

1. Hỗ trợ thi tốt nghiệp THPT:
- Email: hotrothi2017@moet.edu.vn
- ĐT: 04-32181385
         04-32181386

2. Hỗ trợ xét tuyển ĐH, CĐ:
- Email: hotroxettuyen@moet.edu.vn
- ĐT: 04-32181385
        04-32181386