Sinh nhật

Chúc mừng sinh nhật Quý Thầy Cô
              trong tháng 12-2018
              

STT

Họ và tên

Ngày sinh

1

Nguyễn Thị Tuyết Hưng

01/12/1990

2

Lê Hồng Minh

04/12/1985

3

Lý Ngọc Nhã Phương

08/12/1983

4

Huỳnh Ngọc Toàn

12/12/1976

5

Dương Tấn Khoa

20/12/1987

6

Võ Tấn Thuần

24/12/1984

                ---------o0o----------

Danh sách gồm 9 hội viên
STT Họ tên Chức vụ Email SĐT
1 Nguyễn Thị Liên Giáo viên Tin học ntlien.thpt.ltp@phuyen.edu.vn
2 Lê Thị Ngọc Hân Nhóm trưởng bộ môn Tin học ltnhan.thpt.ltp@phuyen.edu.vn
3 Hồ Thị Mỹ Ngân Giáo viên Tin học htmngan.thpt.ltp@phuyen.edu.vn 0987018126
4 Nguyễn Thị Thùy Liên Giáo viên Tin học nttlien.thpt.ltp@phuyen.edu.vn
5 Phạm Thị Xuân Linh Giáo viên Tin học ptxlinh.thpt.ltp@phuyen.edu.vn
6 Nguyễn Ngọc Sơn Giáo viên Tin học nnson.thpt.ltp@gmail.com 0978.664.96
7 Nguyễn Thị Thanh Tâm Giáo viên ntttam.thpt.ltp@phuyen.edu.vn 0935252438
8 Tô Văn Quy Tổ trưởng Chuyên môn tvquy.thpt.ltp@phuyen.edu.vn 0979946470
9 Hồ Như Trâm Giáo viên hntram.thpt.ltp@phuyen.edu.vn 0905.858.70
Công Văn Mới
 Số: 5480
Tên: (Tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019)
 Số: 
Tên: (Nghị quyết HĐND tỉnh Phú Yên)

     

1. Hỗ trợ thi tốt nghiệp THPT:
- Email: hotrothi2017@moet.edu.vn
- ĐT: 04-32181385
         04-32181386

2. Hỗ trợ xét tuyển ĐH, CĐ:
- Email: hotroxettuyen@moet.edu.vn
- ĐT: 04-32181385
        04-32181386