Sinh nhậtChúc mừng sinh nhật Quý Thầy Cô
              trong tháng 11-2017
                ---------o0o----------

 

Danh sách gồm 4 hội viên
STT Họ tên Chức vụ Email SĐT
1 Nguyễn Thị Minh Danh Giáo viên ntmdanh.thpt.ltp@phuyen.edu.vn 01692382810
2 Nguyễn Thị Thanh Tâm Giáo viên ntttam.thpt.ltp@phuyen.edu.vn 0935252438
3 Tô Văn Quy Tổ trưởng Chuyên môn tvquy.thpt.ltp@phuyen.edu.vn 0979946470
4 Hồ Như Trâm Giáo viên hntram.thpt.ltp@phuyen.edu.vn 0905.858.70

     

1. Hỗ trợ thi tốt nghiệp THPT:
- Email: hotrothi2017@moet.edu.vn
- ĐT: 04-32181385
         04-32181386

2. Hỗ trợ xét tuyển ĐH, CĐ:
- Email: hotroxettuyen@moet.edu.vn
- ĐT: 04-32181385
        04-32181386

     

1. Hỗ trợ thi tốt nghiệp THPT:
- Email: hotrothi2017@moet.edu.vn
- ĐT: 04-32181385
         04-32181386

2. Hỗ trợ xét tuyển ĐH, CĐ:
- Email: hotroxettuyen@moet.edu.vn
- ĐT: 04-32181385
        04-32181386