Danh sách gồm 87 hội viên
STT Họ tên Chức vụ Email SĐT
1 Cộng Thị Phương Tổ trưởng chuyên môn
2 Trần Thị Sáng Tổ Phó Chuyên môn
3 Nguyễn Thị Thu Trang Giáo viên
4 Nguyễn Thị Vân Tổ trưởng
5 Nguyễn Thị Tuyết Mai Tổ Phó Chuyên môn nttmai.thpt.ltp@phuyen.edu.vn
6 Hồ Thị Ngọc Quý Giáo viên
7 Bùi Thị Khánh Yên Giáo viên
8 Vương Thị Bích Dự Giáo viên
9 Huỳnh Thị Mỹ Hạnh Giáo viên
10 Nguyễn Thị Tuyết Hưng Giáo viên
11 Nguyễn Thị Loan Giáo viên
12 Nguyễn Văn Phiên Giáo viên
Công Văn Mới
 Số: Số: 1334/CĐ-BGDĐT
Tên: (CÔNG ĐIỆN BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO)

     

1. Hỗ trợ thi tốt nghiệp THPT:
- Email: hotrothi2017@moet.edu.vn
- ĐT: 04-32181385
         04-32181386

2. Hỗ trợ xét tuyển ĐH, CĐ:
- Email: hotroxettuyen@moet.edu.vn
- ĐT: 04-32181385
        04-32181386