Sinh nhậtChúc mừng sinh nhật Quý Thầy Cô
              trong tháng 11-2017
                ---------o0o----------

 

Danh sách gồm 88 hội viên
STT Họ tên Chức vụ Email SĐT
1 Nguyễn Thị Liên Giáo viên ntlien.thpt.ltp@phuyen.edu.vn
2 Nguyễn Thị Thùy Liên Giáo viên nttlien.thpt.ltp@phuyen.edu.vn
3 Lê Thị Ngọc Hân Tổ Trưởng Chuyên môn ltnhan.thpt.ltp@phuyen.edu.vn
4 Phạm Thị Xuân Linh Giáo viên ptxlinh.thpt.ltp@phuyen.edu.vn
5 Nguyễn Ngọc Sơn Giáo viên nnson.thpt.ltp@gmail.com 0978.664.96
6 Hồ Thị Mỹ Ngân Giáo viên htmngan.thpt.ltp@phuyen.edu.vn 0987018126
7 Nguyễn Thị Minh Danh Giáo viên ntmdanh.thpt.ltp@phuyen.edu.vn 01692382810
8 Nguyễn Thị Thanh Tâm Giáo viên ntttam.thpt.ltp@phuyen.edu.vn 0935252438
9 Tô Văn Quy Tổ trưởng Chuyên môn tvquy.thpt.ltp@phuyen.edu.vn 0979946470
10 Nguyễn Ngọc Tĩnh Tổ Trưởng Chuyên môn
11 Nguyễn Văn Bình Tổ Trưởng Chuyên môn
12 Lý Ngọc Nhã Phương Giáo viên

     

1. Hỗ trợ thi tốt nghiệp THPT:
- Email: hotrothi2017@moet.edu.vn
- ĐT: 04-32181385
         04-32181386

2. Hỗ trợ xét tuyển ĐH, CĐ:
- Email: hotroxettuyen@moet.edu.vn
- ĐT: 04-32181385
        04-32181386

     

1. Hỗ trợ thi tốt nghiệp THPT:
- Email: hotrothi2017@moet.edu.vn
- ĐT: 04-32181385
         04-32181386

2. Hỗ trợ xét tuyển ĐH, CĐ:
- Email: hotroxettuyen@moet.edu.vn
- ĐT: 04-32181385
        04-32181386