Sinh nhật

Chúc mừng sinh nhật Quý Thầy Cô
              trong tháng 05/2019
                                

               ---------o0o----------

STT

Họ tên

Ngày sinh

1

Dương Kim Sơn

04/05/1966

2

Đặng Thị Ngọc Diệp

05/05/1971

3

Lê Cao Hòa

07/05/1975

4

Nguyễn Thị Anh Vi

08/05/1987

5

Nguyễn Văn Phiên

10/05/1970

6

Lê Thị Thu Nguyệt

14/05/1990

7

Nguyễn Lê Đạm Hạnh

15/05/1971

 

                              --------o0o----------

 

Danh sách gồm 87 hội viên
STT Họ tên Chức vụ Email SĐT
1 Cộng Thị Phương Tổ trưởng chuyên môn
2 Trần Thị Sáng Tổ Phó Chuyên môn
3 Nguyễn Thị Vân Tổ trưởng
4 Nguyễn Thị Tuyết Mai Tổ Phó Chuyên môn nttmai.thpt.ltp@phuyen.edu.vn
5 Nguyễn Thị Thu Trang Giáo viên
6 Ngô Mã Thiên Giáo viên nmthien.thpt.ltp@phuyen.edu.vn
7 Nguyễn Thị Liên Giáo viên Tin học ntlien.thpt.ltp@phuyen.edu.vn
8 Lê Thị Ngọc Hân Nhóm trưởng bộ môn Tin học ltnhan.thpt.ltp@phuyen.edu.vn
9 Hồ Thị Mỹ Ngân Giáo viên Tin học htmngan.thpt.ltp@phuyen.edu.vn 0987018126
10 Nguyễn Thị Thùy Liên Giáo viên Tin học nttlien.thpt.ltp@phuyen.edu.vn
11 Phạm Thị Xuân Linh Giáo viên Tin học ptxlinh.thpt.ltp@phuyen.edu.vn
12 Nguyễn Ngọc Sơn Giáo viên Tin học nnson.thpt.ltp@gmail.com 0978.664.96
Công Văn Mới
 Số: Số: 184/TB-LTP
Tên: (THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUYỂN LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG)
 Số: Số: 157/KH-LTP
Tên: (KẾ HOẠCH TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2019-2020)
 Số: Số: 153/TB-LTP
Tên: (THÔNG BÁO ĐẤU THẦU CHO THUÊ CĂN TIN)

     

1. Hỗ trợ thi tốt nghiệp THPT:
- Email: hotrothi2017@moet.edu.vn
- ĐT: 04-32181385
         04-32181386

2. Hỗ trợ xét tuyển ĐH, CĐ:
- Email: hotroxettuyen@moet.edu.vn
- ĐT: 04-32181385
        04-32181386