Sinh nhật

Chúc mừng sinh nhật Quý Thầy Cô
              trong tháng 12-2018
              

STT

Họ và tên

Ngày sinh

1

Nguyễn Thị Tuyết Hưng

01/12/1990

2

Lê Hồng Minh

04/12/1985

3

Lý Ngọc Nhã Phương

08/12/1983

4

Huỳnh Ngọc Toàn

12/12/1976

5

Dương Tấn Khoa

20/12/1987

6

Võ Tấn Thuần

24/12/1984

                ---------o0o----------

Danh sách gồm 87 hội viên
STT Họ tên Chức vụ Email SĐT
1 Cộng Thị Phương Tổ trưởng chuyên môn
2 Trần Thị Sáng Tổ Phó Chuyên môn
3 Nguyễn Thị Vân Tổ trưởng
4 Nguyễn Thị Tuyết Mai Tổ Phó Chuyên môn nttmai.thpt.ltp@phuyen.edu.vn
5 Nguyễn Thị Thu Trang Giáo viên
6 Ngô Mã Thiên Giáo viên nmthien.thpt.ltp@phuyen.edu.vn
7 Nguyễn Thị Liên Giáo viên Tin học ntlien.thpt.ltp@phuyen.edu.vn
8 Lê Thị Ngọc Hân Nhóm trưởng bộ môn Tin học ltnhan.thpt.ltp@phuyen.edu.vn
9 Hồ Thị Mỹ Ngân Giáo viên Tin học htmngan.thpt.ltp@phuyen.edu.vn 0987018126
10 Nguyễn Thị Thùy Liên Giáo viên Tin học nttlien.thpt.ltp@phuyen.edu.vn
11 Phạm Thị Xuân Linh Giáo viên Tin học ptxlinh.thpt.ltp@phuyen.edu.vn
12 Nguyễn Ngọc Sơn Giáo viên Tin học nnson.thpt.ltp@gmail.com 0978.664.96
Công Văn Mới
 Số: 5480
Tên: (Tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019)
 Số: 
Tên: (Nghị quyết HĐND tỉnh Phú Yên)

     

1. Hỗ trợ thi tốt nghiệp THPT:
- Email: hotrothi2017@moet.edu.vn
- ĐT: 04-32181385
         04-32181386

2. Hỗ trợ xét tuyển ĐH, CĐ:
- Email: hotroxettuyen@moet.edu.vn
- ĐT: 04-32181385
        04-32181386