Danh sách gồm 87 hội viên
STT Họ tên Chức vụ Email SĐT
1 Cộng Thị Phương Tổ trưởng chuyên môn
2 Trần Thị Sáng Tổ Phó Chuyên môn
3 Nguyễn Thị Thu Trang Giáo viên
4 Nguyễn Thị Vân Tổ trưởng
5 Nguyễn Thị Tuyết Mai Tổ Phó Chuyên môn nttmai.thpt.ltp@phuyen.edu.vn
6 Hồ Thị Ngọc Quý Giáo viên
7 Bùi Thị Khánh Yên Giáo viên
8 Vương Thị Bích Dự Giáo viên
9 Huỳnh Thị Mỹ Hạnh Giáo viên
10 Nguyễn Thị Tuyết Hưng Giáo viên
11 Nguyễn Thị Loan Giáo viên
12 Nguyễn Văn Phiên Giáo viên
Công Văn Mới

     

1. Hỗ trợ thi tốt nghiệp THPT:
- Email: hotrothi2017@moet.edu.vn
- ĐT: 04-32181385
         04-32181386

2. Hỗ trợ xét tuyển ĐH, CĐ:
- Email: hotroxettuyen@moet.edu.vn
- ĐT: 04-32181385
        04-32181386