Danh sách gồm 7 hội viên
STT Họ tên Chức vụ Email SĐT
1 Nguyễn Minh Phúc Phó BT Đảng bộ
2 Ngô Mã Thiên Ủy viên BCH
3 Dương Kim Sơn Ủy viên BCH
4 Nguyễn Thị Vân (PHT) Ủy viên BCH
5 Nguyễn Ngọc Quý Ủy viên BCH
6 Huỳnh Tấn Quảng Ủy viên BCH
7 Nguyễn Chí Mơ Ủy viên Ban thường vụ

     

1. Hỗ trợ thi tốt nghiệp THPT:
- Email: hotrothi2017@moet.edu.vn
- ĐT: 04-32181385
         04-32181386

2. Hỗ trợ xét tuyển ĐH, CĐ:
- Email: hotroxettuyen@moet.edu.vn
- ĐT: 04-32181385
        04-32181386

     

1. Hỗ trợ thi tốt nghiệp THPT:
- Email: hotrothi2017@moet.edu.vn
- ĐT: 04-32181385
         04-32181386

2. Hỗ trợ xét tuyển ĐH, CĐ:
- Email: hotroxettuyen@moet.edu.vn
- ĐT: 04-32181385
        04-32181386