Danh sách gồm 7 hội viên
STT Họ tên Chức vụ Email SĐT
1 Nguyễn Minh Phúc Bí thư Đảng bộ
2 Huỳnh Tấn Quảng Phó Bí thư Đảng bộ
3 Lương Thị Hoàng Oanh Ủy viên Ban chấp hành
4 Võ Tấn Thuần Ủy viên Ban thường vụ 0815884895
5 Nguyễn Thị Vân Ủy viên Ban chấp hành
6 Nguyễn Ngọc Quý Ủy viên BCH
7 Nguyễn Chí Mơ Ủy viên Ban Chấp hành
Công Văn Mới
 Số: Số: 1334/CĐ-BGDĐT
Tên: (CÔNG ĐIỆN BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO)

     

1. Hỗ trợ thi tốt nghiệp THPT:
- Email: hotrothi2017@moet.edu.vn
- ĐT: 04-32181385
         04-32181386

2. Hỗ trợ xét tuyển ĐH, CĐ:
- Email: hotroxettuyen@moet.edu.vn
- ĐT: 04-32181385
        04-32181386