Danh sách gồm 7 hội viên
STT Họ tên Chức vụ Email SĐT
1 Nguyễn Thị Bạch Tuyết Ủy viên
2 Tô Văn Quy Phó BT Chi bộ
3 Nguyễn Chí Mơ Ủy viên
4 Võ Tấn Thuần Ủy viên
5 Trương Công Lưu Ủy viên
6 Hồ Như Trâm Ủy viên
7 Ngô Mã Thiên BT Chi bộ

     

1. Hỗ trợ thi tốt nghiệp THPT:
- Email: hotrothi2017@moet.edu.vn
- ĐT: 04-32181385
         04-32181386

2. Hỗ trợ xét tuyển ĐH, CĐ:
- Email: hotroxettuyen@moet.edu.vn
- ĐT: 04-32181385
        04-32181386

     

1. Hỗ trợ thi tốt nghiệp THPT:
- Email: hotrothi2017@moet.edu.vn
- ĐT: 04-32181385
         04-32181386

2. Hỗ trợ xét tuyển ĐH, CĐ:
- Email: hotroxettuyen@moet.edu.vn
- ĐT: 04-32181385
        04-32181386