Sinh nhật

Chúc mừng sinh nhật Quý Thầy Cô
              trong tháng 12-2018
              

STT

Họ và tên

Ngày sinh

1

Nguyễn Thị Tuyết Hưng

01/12/1990

2

Lê Hồng Minh

04/12/1985

3

Lý Ngọc Nhã Phương

08/12/1983

4

Huỳnh Ngọc Toàn

12/12/1976

5

Dương Tấn Khoa

20/12/1987

6

Võ Tấn Thuần

24/12/1984

                ---------o0o----------

Danh sách gồm 11 hội viên
STT Họ tên Chức vụ Email SĐT
1 Trần Duy Ngọc
2 Nguyễn Hữu Duyên Ủy viên
3 Vương Thị Bích Dự Ủy viên
4 Nguyễn Văn Tĩnh Ủy viên
5 Trần Thúc Trương Ủy viên
6 Trần Văn Thành Ủy viên
7 Nguyễn Văn Phiên Ủy viên
8 Thái Văn Toàn Phó BT Chi bộ
9 Dương Kim Sơn BT Chi bộ
10 Nguyễn Thành Sơn Ủy viên
11 Huỳnh Thị Mỹ Hạnh Ủy viên
Công Văn Mới
 Số: 5480
Tên: (Tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019)
 Số: 
Tên: (Nghị quyết HĐND tỉnh Phú Yên)

     

1. Hỗ trợ thi tốt nghiệp THPT:
- Email: hotrothi2017@moet.edu.vn
- ĐT: 04-32181385
         04-32181386

2. Hỗ trợ xét tuyển ĐH, CĐ:
- Email: hotroxettuyen@moet.edu.vn
- ĐT: 04-32181385
        04-32181386