Danh sách gồm 10 hội viên
STT Họ tên Chức vụ Email SĐT
1 Nguyễn Hữu Duyên Ủy viên
2 Vương Thị Bích Dự Ủy viên
3 Nguyễn Văn Tĩnh Ủy viên
4 Trần Thúc Trương Ủy viên
5 Trần Văn Thành Ủy viên
6 Nguyễn Văn Phiên Ủy viên
7 Thái Văn Toàn Phó BT Chi bộ
8 Dương Kim Sơn BT Chi bộ
9 Nguyễn Thành Sơn Ủy viên
10 Huỳnh Thị Mỹ Hạnh Ủy viên

     

1. Hỗ trợ thi tốt nghiệp THPT:
- Email: hotrothi2017@moet.edu.vn
- ĐT: 04-32181385
         04-32181386

2. Hỗ trợ xét tuyển ĐH, CĐ:
- Email: hotroxettuyen@moet.edu.vn
- ĐT: 04-32181385
        04-32181386

     

1. Hỗ trợ thi tốt nghiệp THPT:
- Email: hotrothi2017@moet.edu.vn
- ĐT: 04-32181385
         04-32181386

2. Hỗ trợ xét tuyển ĐH, CĐ:
- Email: hotroxettuyen@moet.edu.vn
- ĐT: 04-32181385
        04-32181386