Sinh nhật

  

Chúc mừng sinh nhật Quý Thầy Cô
              trong tháng 07/2019
                                

               ---------o0o----------

STT

Họ tên

Ngày sinh

1

Ngô Thị Kim Thúy

05/07/1978

2

Phạm Thị Hằng

05/07/1986

3

Nguyễn Thị  Bạch Tuyết

07/07/1977

4

Huỳnh Thị Mỹ  Hạnh

09/07/1990

5

Tô Văn Quy

12/07/1981

6

Nguyễn Thị Thùy Liên

13/07/1984

7

Trần Thị Ngọc Bích

22/07/1977

8

Trần Thị Quốc Lợi

24/07/1979

9

Trịnh Thị Luyến

27/07/1981

 

                              --------o0o----------

 

Danh sách gồm 11 hội viên
STT Họ tên Chức vụ Email SĐT
1 Trần Duy Ngọc
2 Nguyễn Hữu Duyên Ủy viên
3 Vương Thị Bích Dự Ủy viên
4 Nguyễn Văn Tĩnh Ủy viên
5 Trần Thúc Trương Ủy viên
6 Trần Văn Thành Ủy viên
7 Nguyễn Văn Phiên Ủy viên
8 Thái Văn Toàn Phó BT Chi bộ
9 Dương Kim Sơn BT Chi bộ
10 Nguyễn Thành Sơn Ủy viên
11 Huỳnh Thị Mỹ Hạnh Ủy viên
Công Văn Mới
 Số: Số: 195/TB-LTP
Tên: (THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUYỂN LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG)
 Số: Số: 184/TB-LTP
Tên: (THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUYỂN LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG)
 Số: Số: 157/KH-LTP
Tên: (KẾ HOẠCH TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2019-2020)
 Số: Số: 153/TB-LTP
Tên: (THÔNG BÁO ĐẤU THẦU CHO THUÊ CĂN TIN)

     

1. Hỗ trợ thi tốt nghiệp THPT:
- Email: hotrothi2017@moet.edu.vn
- ĐT: 04-32181385
         04-32181386

2. Hỗ trợ xét tuyển ĐH, CĐ:
- Email: hotroxettuyen@moet.edu.vn
- ĐT: 04-32181385
        04-32181386