Danh sách gồm 11 hội viên
STT Họ tên Chức vụ Email SĐT
1 Huỳnh Tấn Quảng BT Chi bộ
2 Đỗ Thị Mỹ Châu Ủy viên
3 Nguyễn Thanh Đạm Phó BT Chi bộ
4 Nguyễn Ngọc Quý Ủy viên
5 Nguyễn Văn Dược Ủy viên
6 Trần Minh Sơn Ủy viên
7 Hồ NguyênTuân Ủy viên
8 Trương Công Vinh Ủy viên
9 Nguyễn Văn Tung Ủy viên
10 Nguyễn Thị Thu Thanh Ủy viên
11 Hồ Nguyên Hiếu Ủy viên

     

1. Hỗ trợ thi tốt nghiệp THPT:
- Email: hotrothi2017@moet.edu.vn
- ĐT: 04-32181385
         04-32181386

2. Hỗ trợ xét tuyển ĐH, CĐ:
- Email: hotroxettuyen@moet.edu.vn
- ĐT: 04-32181385
        04-32181386

     

1. Hỗ trợ thi tốt nghiệp THPT:
- Email: hotrothi2017@moet.edu.vn
- ĐT: 04-32181385
         04-32181386

2. Hỗ trợ xét tuyển ĐH, CĐ:
- Email: hotroxettuyen@moet.edu.vn
- ĐT: 04-32181385
        04-32181386