Danh sách gồm 58 hội viên
STT Họ tên Chức vụ Email SĐT
1 Hồ Thị Mỹ Ngân
2 Nguyễn Hữu Duyên Ủy viên
3 Huỳnh Tấn Quảng BT Chi bộ
4 Đỗ Thị Mỹ Châu Ủy viên
5 Nguyễn Thị Bạch Tuyết Ủy viên
6 Tô Văn Quy Phó BT Chi bộ
7 Trần Thị Kim Oanh
8 Tô Ngọc Huy Bí thư Chi bộ
9 Nguyễn Thị Thùy Liên
10 Phạm Thị Xuân Linh
11 Vương Thị Bích Dự Ủy viên
12 Đặng Thị Ngọc Nga Ủy viên

     

1. Hỗ trợ thi tốt nghiệp THPT:
- Email: hotrothi2017@moet.edu.vn
- ĐT: 04-32181385
         04-32181386

2. Hỗ trợ xét tuyển ĐH, CĐ:
- Email: hotroxettuyen@moet.edu.vn
- ĐT: 04-32181385
        04-32181386

     

1. Hỗ trợ thi tốt nghiệp THPT:
- Email: hotrothi2017@moet.edu.vn
- ĐT: 04-32181385
         04-32181386

2. Hỗ trợ xét tuyển ĐH, CĐ:
- Email: hotroxettuyen@moet.edu.vn
- ĐT: 04-32181385
        04-32181386