Danh sách gồm 68 hội viên
STT Họ tên Chức vụ Email SĐT
1 Nguyễn Chí Mơ Bí thư Chi bộ
2 Lương Thị Hoàng Oanh Bí thư Chi bộ
3 Nguyễn Minh Phúc Bí thư Đảng bộ
4 Nguyễn Thị Vân Bí thư Chi bộ
5 Nguyễn Thị Thùy Liên Phó Bí thư chi bộ
6 Huỳnh Tấn Quảng Phó Bí thư Đảng bộ
7 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt Phó Bí thư Chi bộ
8 Trần Thị Kim Oanh Cấp ủy
9 Trần Ngọc Sang Ủy viên
10 Huỳnh Tấn Quảng
11 Đỗ Thị Mỹ Châu
12 Trương Công Vinh
Công Văn Mới
 Số: Số: 1334/CĐ-BGDĐT
Tên: (CÔNG ĐIỆN BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO)

     

1. Hỗ trợ thi tốt nghiệp THPT:
- Email: hotrothi2017@moet.edu.vn
- ĐT: 04-32181385
         04-32181386

2. Hỗ trợ xét tuyển ĐH, CĐ:
- Email: hotroxettuyen@moet.edu.vn
- ĐT: 04-32181385
        04-32181386