Danh sách gồm 7 hội viên
STT Họ tên Chức vụ Email SĐT
1 Nguyễn Ngọc Quý CT Công Đoàn
2 Huỳnh Ngọc Toàn Phó CT Công Đoàn
3 Trần Thị Kim Oanh Ủy viên
4 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt Trưởng ban Nữ công
5 Thái Văn Toàn Ủy viên
6 Bùi Thị Khánh Yên Ủy viên
7 Nguyễn Văn Tĩnh Ủy viên
Công Văn Mới
 Số: Số: 1334/CĐ-BGDĐT
Tên: (CÔNG ĐIỆN BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO)

     

1. Hỗ trợ thi tốt nghiệp THPT:
- Email: hotrothi2017@moet.edu.vn
- ĐT: 04-32181385
         04-32181386

2. Hỗ trợ xét tuyển ĐH, CĐ:
- Email: hotroxettuyen@moet.edu.vn
- ĐT: 04-32181385
        04-32181386