Tin nổi bật
Công văn mới
 Số: Số: 1334/CĐ-BGDĐT
Tên: (CÔNG ĐIỆN BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO)
 Số: 72/2020/QH14
Tên: (LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG)
HÌNH ẢNH - CÁN BỘ
 • DSC03460
 • DSC01296
 • DSC03458_9c17dadc8c
 • DSC03503_7ddecfe8ed
 • DSC03538_424ff05932
 • DSC03643_e38636de2d
 • 09953f7e1d2de673bf3c_9c4b62f48b
 • 8e232afb08a8f3f6aab9_753170c06d
 • A3_9541b6593d
 • A7_b68a1be523
 • a34d764ada1721497806_b4082f9eb5
 • 07a1181e7f7f8421dd6e_f052c0a00e
 • 09953f7e1d2de673bf3c_29f752f48b
 • 0a4c8e43221ed940800f_382b602b0b
 • c56e0bd4a7b55ceb05a4_8b8761ed40
Hình Ảnh Hoạt Động Trường
 • DSC00436
 • DSC00437
 • DSC00259
 • DSC00440
 • DSC01061
 • DSC01067
 • DSC00638
 • DSC01098
 • DSC00709
 • DSC01182
 • DSC02582
 • DSC02588
 • IMG_3587
 • DSC02593
 • IMG_3593
 • IMG_3583
 • DSC02553
 • DSC02515
 • DSC02536
 • DSC02576
 • DSC02590
 • DSC02588
 • Picture5
 • Picture2
 • DSC02139
 • DSC02153
 • 1
 • 4
 • 5
 • 2
 • 3
 • DSC02224
 • Picture1
 • Picture246
 • Picture3
 • 4cb4c26976f78ea9d7e6_fe4c8afacf
 • Picture4
 • f2af0a77bee946b71ff8_4ece471d95
 • Picture510
 • 5e69d9bb6d25957bcc34_5c1f484729
 • Picture7
 • 0ee48f7d6e73962dcf62_4d79a1bb9a
 • Picture6
 • Picture8
 • 5e19aaf441eab9b4e0fb_9701679046
 • 6c1e958f74818cdfd590_946abeee22
 • Picture9
 • 8ab30e64e57a1d24446b_428d38f32d
 • Picture10
 • 59ce4999af9757c90e86_703e6f2575
 • 390c02ede3e31bbd42f2_b1956b3d55
 • 56b92daccba233fc6ab3_62967f0bbb
 • H2_0d766ca2bf
 • H1_0b0a310653
 • H3_d468ab1476
 • H4_4b3406b573
 • H2_40701ca2bf
 • H3_ae4b6b1476
 • H1_f815a10653
 • H6_116ae2ac6c
 • H4_10a306b573
 • H5_79c8883065
 • H_2_3a95c5dd6d
 • H_3_f1e9f9a219
 • H_1_e1ce96207a
 • H_5_a47df68adc
 • H_4_d0056ccc6b
 • H_6_e310b9ee88
 • H_7_5f0cb2879f
 • H_8_9865a47b9d
 • DSC04126_c42c0d2ddd
 • DSC04129_f176809cb4
 • DSC04130_607d870363
 • DSC04131_2237f2925d
 • DSC04134_d70027273e
 • DSC04133_96e0a48e90
 • DSC04136_f891b89ec4
 • DSC04138_c2d7adfdac
 • DSC04137_abc12dbca3
 • DSC04140_7cf3d8ecc4
 • DSC04142_cbfa4351b4
 • DSC04144_86db3e88ab
 • DSC04145_8d9029f408
 • DSC04148_cb600bb473
 • DSC04149_dde90dfd41
 • DSC04155_d14cb34a02
 • DSC04156_2791cc5609
 • DSC04157_1a32af787d
 • DSC04158_4d46349129
 • DSC04160_c8b910b5f6
 • DSC04161_ffa55d6e63
 • DSC04162_913584ac4f
 • DSC04163_1f19672803
 • DSC04164_1e432ac450
 • DSC04165_37438e3084
 • DSC04166_dc04afb3c4
 • DSC04168_c23cb04a48
 • DSC04167_64a22dc45d
 • DSC04173_16387d2544
 • DSC04169_59da49bdc3
 • DSC04171_1cf9cd0215
 • DSC04174_47148b3b5f
 • DSC04176_d535a6f986
 • DSC04177_828f79854c
 • DSC04178_17c3c1be3f
 • DSC04179_0d197e0480
 • DSC04180_09c69b8ae6
 • DSC04181_66940012f5
 • DSC04182_adca68554f
 • DSC04183_e7f114a1eb
 • DSC04184_d5d2e581bd
 • DSC04185_d43f5f28a7
 • DSC04186_5d7adffb94
 • DSC04188_2090efd818
 • DSC04187_bda180324b
 • DSC04191_53edb9425d
 • DSC04193_2a6c58959c
 • DSC04199_6f01e9fc62
 • DSC04198_2e65c46332
 • DSC04203_45fa7b3ad9
 • 3_2526beccbc
 • 1_2a3aac4ca4
 • 2_9c81ac81e7
 • 4_8d7fba87ff
 • 6_04ef016790
 • 5_09672e4da3
 • 7_3588b8f14e
 • 8_ef39ec9f0f
 • 9_1fec345c48
 • 10_1bf78d3d94
 • 11_f8d956512b
 • 12_67d2cc20ad
 • 13_bca12c51ce
 • 14_bc17faab32
 • 15_12ca79bf31
 • 16_ab13bc74d9
 • 17_4daae70efd
 • 18_2b4786f492
 • 19_50f391f0e3
 • 1_1ddbdc4ca4
 • 2_05a74c81e7
 • 3_02f55eccbc
 • 4_63ec5a87ff
 • 6_2623716790
 • 5_7a69be4da3
 • 8_6018cc9f0f
 • 7_e70228f14e
 • 9_42f5145c48
 • 10_c592dd3d94
 • 11_39e5e6512b
 • 12_e4066c20ad
 • 13_ebbcbc51ce
 • 14_20fb3aab32
 • 15_9af7a9bf31
 • 16_95e76c74d9
 • 17_c5a1a70efd
 • 18_9b3536f492
 • 19_e99971f0e3
 • 1_f3428c4ca4
 • 3_6907eeccbc
 • 2_76bc3c81e7
 • 4_697b5a87ff
 • 5_900b0e4da3
 • 6_4b18416790
 • 8_ccc19c9f0f
 • 7_4bdf98f14e
 • 9_72a2d45c48
 • 11_ebf536512b
 • 10_5e10fd3d94
 • 12_85a4bc20ad
 • DSC04473_e973759919
 • 13_60608c51ce
 • DSC04477_618e6adbff
 • H_10_60c38a35c4
 • H_3_b39cd9a219
 • H_2_2ca2f5dd6d
 • H5_21b7f83065
 • H4_9aef06b573
 • H1_26aaa10653
 • H6_ea6d72ac6c
 • H9_bccdda630f
 • H7_b40fe3b373
 • H8_7722eb9895
 • 2_ec72fc81e7
 • 3_4ce3ceccbc
 • 5_7e579e4da3
 • 4_3860ea87ff
 • 1_b4c72c4ca4
 • 20_3c1f298f13
 • 6_ef63816790
 • DSC04215_8ac970c5b9
 • DSC04218_28a92c608c
 • DSC04219_9d28b54a08
 • DSC04213_2893dd0880
 • DSC04220_14e9f6f44d
 • DSC04221_563df5d608
 • IMG_20191007_103946_710f7a9a56
 • IMG_20191007_103953_f958d337c1
 • IMG_20191007_103950_c5b8a17d44
 • IMG_20191007_103956_10b116e36c
 • IMG_20191007_104000_c978298ec6
 • IMG_20191007_104008_58e580d632
 • IMG_20191007_104016_c94f495377
 • Picture4_4993ee65ad45
 • Picture5_e39ff4892b
 • A8_ac4aafd301
 • DSC03545_5d3e3c4e8d
 • DSC03559_4ed1c58213
 • DSC03551_f6c4c0c444
 • DSC03575_b3dd89ada4
 • DSC03582_72c2339d27
 • DSC03576_c9369d2a41
 • DSC03589_bcd3455ab9
 • DSC03598_cc37357a9d
 • DSC03597_1115d15d95
 • DSC03604_1193854431
 • DSC03609_95f858bc36
 • DSC03619_e5206767a5
 • DSC03639_d04bdcf2f7
 • DSC03622_c55d14635e
 • DSC03641_60fdba4cd5
 • DSC03651_fe0d1bf0c4
 • DSC03537_14f193ce90
 • DSC03418_51893f331a
 • DSC03427_feb668bd6a
 • DSC03426_bd8092bcd6
 • DSC03714_a265a8471e
 • DSC03713_5a72e8e7d7
 • DSC03715_e4e72b16d6
 • DSC03717_9a09081ba2
 • DSC03716_bf757931c1
 • DSC03719_1f503ca7c5
 • DSC03718_018fc5d22b
 • DSC03720_75cce92b26
 • DSC03721_9953aae44a
 • DSC03722_1a45ade395
 • DSC03723_04bc85d0dd
 • DSC03724_9df5256570
 • DSC03725_40732e5cc7
 • DSC03726_6b885a1f88
 • DSC03728_e5f6bb4cd0
 • DSC03727_89ee825d87
 • DSC03729_f02f6abdcf
 • DSC03731_18ed438194
 • DSC03730_83e09aef90
 • DSC03732_8130f2f211
 • DSC03734_4a8e2323fc
 • DSC03733_405e35d68f
 • DSC03735_e3472946f7
 • DSC03737_b6f143aff7
 • DSC03736_00ec561283
 • DSC03738_a6d852ac7f
 • DSC03740_62e65e0dc8
 • DSC03739_c5bd7db7f9
 • DSC03741_1339eaa271
 • DSC03743_7c0fee9f87
 • DSC03742_cbf99cf52d
 • DSC03744_0f3e8a3e0b
 • DSC03746_6da86409e5
 • DSC03745_fa0ccbe008
 • DSC03747_f95ea1b248
 • DSC03748_953cad41f0
 • DSC03749_e306f72e02
 • DSC03751_203ed10bd6
 • DSC03750_1c614c9619
 • DSC03752_94d2c56102
 • DSC03430_3bb62caf36
 • DSC03438_9608280772
 • DSC03441_da4c46542c
 • DSC03446_1b83632782
 • DSC03447_9e3247fe94
 • DSC03450_ad3921e01b
 • DSC03456_598cbb35dc
 • DSC03460_26620e2d90
 • DSC03462_a010aa82d7
 • DSC03461_0bec69cfaf
 • DSC03465_8fa41cbf72
 • DSC03467_9b9527e72f
 • DSC03473_72a8422fad
 • DSC03469_0e226518f4
 • DSC03474_51f5cf9a19
 • DSC03478_611d6f418c
 • DSC03483_e0a93ec28b
 • DSC03485_b8972d3b14
 • DSC03488_809e604de1
 • DSC03502_33cc0bd72c
 • DSC03669_15bdd462db
 • DSC03679_56c70be893
 • DSC03682_ec9c03a964
 • Picture1_ef5d96c851
 • DSC03703_59b057c0d1
 • Picture2_87aba1fc38
 • Picture3_3a5945dd42
 • Picture10_768ee79375
 • Picture4_1c5bbe65ad
 • Picture11_543cbb22a0
 • Picture12_c891e83715
 • Picture14_be7987a405
 • Picture13_5b1d6ae157
 • DSC03528_ef620517cc
 • Picture1_32fab6c851
 • Picture2_4dfe81fc38
 • Picture3_4362d5dd42
 • DSC03515_79e5e28a90
 • DSC03380_057fd317b4
 • DSC03387_b17b401179
 • DSC03376_f1a9f0c5bd
 • DSC03397_54fe50a534
 • DSC03404_381a1e6807
 • DSC03403_b302ba615c
 • DSC03380_dfdbe317b4
 • DSC03387_ed6e801179
 • DSC03376_c8c5a0c5bd
 • DSC03397_a9dce0a534
 • DSC03403_10920a615c
Chúc mừng sinh nhật


Chúc mừng sinh nhật Quý Thầy Cô
         trong tháng 12/2021
           ---------o0o----------

STT

Họ tên

Ngày sinh

1

Lê Hồng Minh

04/12/1985

2

Lý Ngọc Nhã Phương

08/12/1983

3

Huỳnh Ngọc Toàn

12/12/1976

4

Dương Tấn Khoa

20/12/1987

5

Võ Tấn Thuần

24/12/1984

                  ---------------------------

ĐƯỜNG DÂY NÓNG


1. Ông Nguyễn Minh Phúc,

Phó Hiệu trưởng Phụ trách

- Số điện thoại liên hệ:

+ Cố định (0257.626.8877),

+ Di động (0326.856.779).

- Địa chỉ Email: nmphuc.thpt.ltp@phuyen.edu.vn

2. Ông Huỳnh Tấn Quảng, Phó Hiệu trưởng

- Số điện thoại liên hệ:

+ Cố định (0257.626.8866),

+ Di động (0947.093.878).

- Địa chỉ Email: huynhtanquang@phuyen.edu.vn

                  ---------o0o----------

Thực hiện Chương trình hoạt động công tác Đoàn trường năm học 2020 – 2021. Sáng ngày 01/11/2020, Đoàn trường THPT Lê Thành Phương tổ chức Lớp tập huấn cho 36 bí thư Chi đoàn năm ...
<a href="/tin-tuc/doan-thanh-nien" title="Đoàn thanh niên" rel="dofollow">Đoàn thanh niên</a>
https://thituyensinh.vn
Liên kết website
http://phuyen.edu.vn
https://tuyensinh.ntu.edu.vn
http://tracuudiem.phuyen.edu.vn/
https://congdichvucong.phuyen.gov.vn/portaldvc/KenhTin/thu-tuc-hanh-chinh.aspx?_nlv=SGD
https://www.thongtintuyensinh.vn/Truong-Dai-hoc-Thai-Binh-Duong_C93_D2463.htm
http://thisinh.thithptquocgia.edu.vn
http://thituyensinh.vn
https://lhu.edu.vn/
https://www.uef.edu.vn/tin-tuyen-sinh/de-an-tuyen-sinh-dai-hoc-chinh-quy-nam-2020-cua-uef-7496
http://cdnpy.edu.vn/
Thống kê truy cập
Hôm nay : 248
Tháng 01 : 8.465
Năm 2022 : 8.465
Thời tiết Hà Nội