Công văn mới
 Số: 
Tên: (KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN SỐ 01/KH-TNgV)
 Số: 
Tên: (KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN SỐ 01/KH-TNN)
 Số: 
Tên: (KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN SỐ 01/KH-TSCN)
 Số: 
Tên: (KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN SỐ 01/KH-TLCN)
 Số: 
Tên: (KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN SỐ 01/KH-TH)
 Số: 
Tên: (KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN SỐ 01/KH-TDQPAN)
 Số: 
Tên: (KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN SỐ 01/KH-TĐL)
 Số: 
Tên: (KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN SỐ 01/KH-TTH)
 Số: 
Tên: (KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN SỐ 03/KH-TSGDCD)
 Số: 
Tên: (LỊCH CÔNG TÁC NĂM HỌC 2017-2018)
Chúc mừng sinh nhậtChúc mừng sinh nhật Quý Thầy Cô
         trong tháng 02/2018
          ---------o0o----------

1.   Thầy Thái Văn Toàn - 02/02

2.   Thầy Hồ Nguyên Tuân - 02/02

3.   Cô Phan Thị Hiền - 04/02

4.   Cô Trần Thị Sáng - 06/02

5.   Thầy Nguyễn Ngọc Quý - 07/02

6.   Thầy Trương Công Vinh - 10/02

7.   Cô Nguyễn Thị Ánh Nguyệt - 12/02

8.   Thầy Nguyễn Ngọc Sơn - 12/02

9.   Thầy Lê Hải - 15/02

10. Thầy Trần Ngọc Sang - 20/02

11. Cô Nguyễn Thị Trúc Chi - 20/02

12. Thầy Trương Công Lưu - 24/02

           ----------------------------

Thư viện
Hỗ trợ thi

     

1. Hỗ trợ thi tốt nghiệp THPT:
- Email: hotrothi2017@moet.edu.vn
- ĐT: 04-32181385
         04-32181386

2. Hỗ trợ xét tuyển ĐH, CĐ:
- Email: hotroxettuyen@moet.edu.vn
- ĐT: 04-32181385
        04-32181386

Liên kết website
Thống kê truy cập

Thống kê truy cập

Hôm nay : 2
Tháng 02 : 1.070
Năm 2018 : 1.557
Tổng số : 1.631